Planmatig beheer (MJOP)

Om een goede voorbereiding en uitvoeringsplan te maken voor het onderhouden van uw vastgoed object, is het maken van een meerjaren onderhoudplan (MJOP) voor de eigenaar, beheerder of dienstverlener een ideale oplossing.

Als voorbereidingsmethode kunnen wij u een CABA aanbevelen (Constatering, Analyse, Behoeftebepaling en Acties).

Conditiemetingen,

Een conditiemeting is het vastleggen van de onderhoudsstaat van de woning of gebouw. Bij aanvang van het beheren van een bestaand gebouw stellen wij de status van het onderhoud vast.

De onderhoudsgevoelige bouwonderdelen worden getoetst op de intensiteit en omvang van het gebrek, zodat wel /of niet onderhoud gepleegd hoeft te worden op korte /of langere termijn.Bouwbeheer


Het onderhouden en beheren van huizen en gebouwen is belangrijk om de levensduur te verlengen. De historie leert ons, dat duurzaamheid en kwaliteit, alleen maar voordelen biedt in de toekomst.


AdenbO | Galopstraat 3 | 1326 RN Almere | 036-5361598 | info@adenbo.nl                               Algemene Voorwaarden | Copyright © 2010 | JR-Solutions